Zoeken

John denkt …

Gedachten en meningen

Een eerste reactie op preterisme

Verwacht niet altijd diep uitgediepte weerleggingen, soms is het aanduiden van ‘fouten’, of het stellen van kritische vragen voldoende. Ga ook vooral zelf op onderzoek en neem niet alles wat ik schrijf klakkeloos aan. Ook ik ben mens en zal en kan fouten maken. Signaleer je er een, wijs me er dan vooral op, zodat ik ook verder kan groeien!

In overleg met de eigenaar van de website eindtijd.eu is besloten om deze serie op die site verder te publiceren
De hoofdpagina preterisme.nl

Alinea 1

“Een aantal jaren geleden … Zou God dat zo bedoeld hebben?”
Deze alinea begint met de klassieke arrogantie “Toen dacht ik dat ik het licht had gezien, maar nu weet ik beter!”. De alinea maakt voor mij één ding duidelijk: De auteur, Anne Salomons, tevens auteur op de site zoekdewaarheid.nl, matteus24.nl (en dus mogelijk nog wel meer sites) is iemand die open staat voor makkelijke beïnvloeding en daarmee gevoelig is voor valse leringen.
“…om vervolgens samen met Hem de aarde te veranderen in een Messiaanse Utopia terwijl Hij op de troon zit in een herbouwde tempel in Jeruzalem en zo de materiële beloften zou vervullen voor het volk Israël.”
Deze situatie heb ik nooit zo geleerd, en ook niet eerder zo gehoord, dus hoe hij/zij hier aan komt is mij een beetje een raadsel. Ik dacht dat ik redelijk thuis was in de valse leringen, maar dit is nieuw voor mij.
“Toen was ik ook nog zo arrogant dat ik dat verkondigde als de waarheid” Dan ben ik benieuwd hoe hij/zij zichzelf ziet met hetgeen hij/zij nu als waarheid verkondigt.
“gevoed door zogenaamde eindtijdpredikers die voor de zoveelste keer de komst van Jezus voorspelden en die nu toch wel echt spoedig komt.”
Van degenen die voorspelden dat de Opname een feit zou zijn, of die voorspelden op welke datum een en ander zou gaan gebeuren, is toch allang duidelijk dat dit valse leringen zijn? Dus deze auteur heeft altijd al achter valse leringen aan gelopen.
Als mensen mij dit argument voor de voeten werpen, dan heb ik in eerste instantie één heel simpel antwoord: Iedereen die voor 1948 voorspelde dat het einde er zou zijn, ging voorbij aan één belangrijke profetie: De staat Israël moest hersteld zijn voordat de eindtijd überhaupt zou kunnen beginnen. En na die oprichting zou het nog een generatie duren, en een generatie staat in de Bijbel voor 30, 40 of 100 jaar.

Alinea 2

“De geschiedenis … terug kon komen”
Zie mijn vorige reactie!
“Maar ook de miljoenen doden als gevolg van het oprichten staat Israël in 1948 door zionisten.”
En de auteur is ook nog antisemiet! Dat is nu juist één van de ergste problemen die de kerk door de eeuwen heen gekenmerkt heeft, een al dan niet verkapt antisemitisme door de zogenoemde vervangingstheologie. Is Preterisme niet meer dan een ordinaire hernieuwing van het antisemitisme wat de kerk nu eindelijk stapje voor stapje achter zich laat?
“De daardoor ontstane haat van de moslim wereld tegen alles wat Amerika en het westen is, de ontwikkeling van het terrorisme.”
Auteur is duidelijk niet op de hoogte van de geschiedenis, want de islam haatte Israël en “het westen” al voordat Amerika bestond, en de oorsprong van deze haat en strijd staat in de Bijbel beschreven. Zoek maar eens in de tijd van Abraham…
Het is dus ronduit belachelijk om de schuld van terrorisme e.d. nu even lekker makkelijk bij de christenen of joden neer te leggen.
“En dat allemaal omdat we zgn. zouden leven in de “laatste dagen”, “einde van de wereld”, “einde der eeuwen”, “einde der tijden”? “
Dat leefden we dus steeds niet. En dat leven we nog niet, maar we zitten er wel dicht tegen aan. We komen er steeds dichter bij!
Jezus adviseerde diverse keren om te letten op de tekenen der tijden. Eén van die tekenen was de oprichting van de staat Israël. Iedereen die dat teken negeerde omdat het zo onmogelijk leek, heeft in feite, net zoals deze auteur, niet goed geluisterd naar de Woorden van God en God eigenlijk niet zo Almachtig geacht dat Hij Zijn Woord uit kon en zou laten komen!
God heeft Zichzelf voor kenners van de profetie meer dan voldoende bewezen als een getrouwe God Die in staat is meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Dus ook kon en heeft Hij Zijn profetisch Woord vervuld over de oprichting van de staat Israël en de terugkeer van de joden naar hun enige eigen land!
Wat dat betreft is het preterisme eigenlijk een uiting van ongeloof, want feitelijk zegt men dus dat God niet meer in staat zou zijn om Zijn Woord te vervullen!
Ook om te claimen dat de wereld niet zal worden verbrand is een teken van ongeloof, want uitgerekend in onze tijd komen steeds meer schurkenstaten in het bezit van nucleaire wapens, waarmee een totale vernietiging door de “druk op de rode knop” (die in beschaafde landen in ieder nergens bestaat 😉 ), realistischer dan ooit in de geschiedenis.

Alinea 3

“De interpretatie van de tweede komst zal fouten bevatten wanneer we tekstpassages letterlijk uitleggen die figuurlijk bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld Jezus komende op de wolken, Hem in de lucht ontmoeten, de opstanding van de doden, en het voorbijgaan van de eerste hemel en eerste aarde etc..”
De vraag is bij deze inderdaad wat letterlijk bedoeld is en wat niet. Maar gezien de hele omschrijving van de gebeurtenis die beschrijft hoe Jezus ten Hemel werd opgenomen, lijkt het mij juist tegenstrijdig om dan Zijn wederkomst opeens niet letterlijk te nemen.
Zoek zelf ook eens op wat Jezus zegt over joden die niet geloven in de opstanding der doden! Heel leerzaam in relatie tot het preterisme wat er dus blijkbaar ook niet in gelooft!
“Als we de bijbel lezen moeten we ons verplaatsen in de schoenen van het oorspronkelijk publiek, de Joden dus die in die tijd leefden, die hun taalgebruik hadden, dezelfde taal van het oude testament. Dan kunnen we de bijbel proberen te begrijpen op de manier zoals God het voor ons bedoeld heeft te begrijpen.”
Zo maar een paar vragen die bij me opkomen…
  • Waarom is het NT dan niet in het Hebreeuws geschreven?
  • Waarom noemt Paulus zich dan een geroepene voor de heidenen?
  • Waarom bevat het OT dan zoveel profetieën die nog niet vervuld zijn, maar die duidelijk wijzen naar komende tijden?
  • Waarom richten de brieven zich dan duidelijk (mede) tot gelovigen uit de heidenen?
De claim dat het publiek ‘de Joden die in die tijd leefden’, klopt dus sowieso al niet!
Door het publiek van de Bijbel al niet juist vast te stellen, kun je niet anders dan komen tot een verkeerde interpretatie. En dan helemaal als je je zelf, nee, als je God beperkt tot een tijd tot 70 jaar na Christus.
En dat terwijl elke Christen van nu ook kan getuigen van de grote dingen die God in zijn of haar leven doet! God is dus nog steeds aan het werk, en de profetieën zijn dus allesbehalve allemaal vervuld!
Ja natuurlijk. De ca. 300 profetieën over Jezus eerste komst in het OT zijn allemaal wel vervuld, om even een voorbeeld te nemen. Veel profetieën over de Joden die in ballingschap zouden gaan ook. Maar er zijn ook veel profetieën die nog niet, of nog niet volledig in vervulling zijn gegaan, en daarmee kom ik gelijk aan alinea 4.

Alinea 4

“… preterisme ofwel de leer van de vervulde profetieën.”
Het preterisme beperkt zichzelf dus profetieën die al vervuld zijn, en ontneemt zichzelf daarmee de visie op de toekomst. Eigenlijk is er niets meer, want alle profetieën zijn dus al vervuld…
Of men zou alleen moeten kijken naar profetieën die inderdaad al vervuld zijn, waarmee men aan zou geven bang te zijn voor de toekomst, voor wat er komen gaat. Maar uit de reacties van de diverse preteristen begreep ik al dat dat niet het geval is, dus men legt zich op voorhand de beperking op dat alle profetieën vervuld moeten zijn.
En dat is niet “nog maar de vraag”, maar duidelijk niet het geval!
“Ik raad je aan om al je oude vooringenomen standpunten los te laten”
Dit is exact het enge advies wat ook gegeven wordt in allerlei clubs die ‘nieuwe bewegingen van de Geest’ promoten. Je moet al het oude loslaten, ‘open minded’ zijn – het liefst zo open dat je hersenen er uit vallen, de Bijbel dicht laten en je alleen laten leiden door de Geest (terwijl de Bijbel juist heel wat anders leert!).
Beter is het om niet “al je oude vooringenomen standpunten los te laten”, waarvan nog maar de vraag is hoe vooringenomen die standpunten überhaupt zijn, maar je standpunten goed tegen het licht te houden en te zoeken naar bevestigingen of ontkenningen!
Natuurlijk mag je hetgeen je geleerd is bevragen, nee, moet je hetgeen je geleerd is bevragen, maar dat is iets essentieel anders dan alles maar overboord kieperen en met een blanco pagina opnieuw beginnen! Kijk daar voor uit, want met een blanco pagina heb je geen referentiekader meer over!
“deze verhandelingen stuk voor stuk nauwkeurig te lezen”
En hier hebben we de eerste, maar vast en zeker niet de laatste, tegenstijdigheid! Eerder schrijft auteur namelijk:”De meeste christenen geloven dat de gebeurtenissen m.b.t. de tweede komst letterlijk genomen moeten worden, omdat ze letterlijk klinken.” en “De meeste christenen ondersteunen deze traditionele visie, omdat ze vandaag letterlijk aannemen, wat ruim 2000 jaar geleden in de Joodse cultuur niet letterlijk genomen werd.”
Dat is natuurlijk een onzinnig standpunt als je beseft dat veel van het NT helemaal niet aan joden gericht is. Daarnaast is het een onzinnige oproep omdat geen enkele christen anno 2018 weet, beseft, of kan doorleven hoe de joodse cultuur 2000 jaar geleden was. Sterker nog: waarschijnlijk kan 95% van de hedendaagse joden dat net zo min als de hedendaagse Nederlander, of willekeurig welke andere aardbewoner zijn eigen cultuur van 2000 zou kunnen beleven!
Een laatste punt wat nogal tegen het preterisme spreekt is dat één van de profetieën die Bijbel geeft, het feit is dat er met name in de laatste dagen veel valse leringen, valse profeten en zelfs valse christussen de kop op zullen steken! Iedere ‘nieuwe’ lering (al is het vaak een oude lering in een nieuw lijkend jasje!) moet daarom met de nodige argwaan bekeken worden.
Of het nu gaat over het al dan niet vervuld zijn van de Bijbelse profetieën, een nieuwe openbaring, een nieuwe blessing, een nieuwe beweging van God, een nieuwe Opwekking, noem maar op. Juist in deze tijd moeten wij “nuchter en waakzaam” zijn en ‘alle geesten beproeven of zij uit God zijn’!
In overleg met de eigenaar van de website eindtijd.eu is besloten om deze serie op die site verder te publiceren

Ierse advocate voert “string” aan als instemmen tot seks

Tijd om weer eens een lekker controversieel onderwerp aan te pakken, al is het natuurlijk gewoon een herhaling van zetten…
 
Generaties voor ons kenden de uitdrukking “Als je niet in de uitverkoop bent, moet je niet adverteren” al, daarmee aangevend dat met name vrouwen een bepaald risico lopen op ongewenste reacties als ze dat wel doen.
 
De uitspraak van de rechter dat een string gelijk staat aan “instemmen met seks”gaat mij te ver. In die zin ben ik het wel met de protesteerders eens, maar vrouwen moeten wat mij betreft ook eens hun verstand gaan gebruiken in plaats van als hersenloze idioten achter hun idooltjes aan te lopen.
 
Die idooltjes kunnen in hun blote reet op het podium gaan staan en desnoods ook zo over straat gaan lopen omdat ze omringd worden door bodyguards en zelf lekker veilig in “gated communities” wonen, oftewel… veilig opgesloten achter hekken dagen zij de weerloze vrouwen van onze gemeenschap uit om zo provocerend mogelijk te doen.
 
Dat is het typische salonsocialisten gedrag waar ik me kapot aan erger. Links-liberale losers die anderen weten te vertellen hoe ze zich moeten gedragen, zelf omringd door beveiliging om de ongewenste gevolgen van hun gedrag buiten de deur te houden.
 
Wij hebben echter te maken met een falende overheid, die ons niet kan beschermen, dus wij moeten wel ons verstand gebruiken en ons een beetje normaal gedragen in het dagelijks leven. Wij hebben niet de luxe van gepantserde auto’s, afgesloten, beveiligde landgoederen, bodyguards en een overdaad aan gewapende beveiligers.
 
Links-liberalen roepen op om de grenzen open te gooien, terwijl ze zichzelf opsluiten achter hermetisch gesloten grenzen.
 
Met dit is het hetzelfde. De idooltjes staan als walgelijke hoeren op het podium en wekken lustgevoelens op bij gevoelige tienermeisjes, die zich vervolgens op straat zo gaan gedragen, zonder hun hersenloze inhouden ooit eens af te vragen wat de gevolgen in de echte wereld zouden kunnen zijn.
 
Nou, die gevolgen zijn simpel; Je roept gevoelens op bij mannen, en vroeger of later kom je er een keer één tegen die zichzelf, al dan niet onder invloed van drugs of alcohol, NIET in de hand heeft en zich aan je vergrijpt!
 
Uiteraard is dan Leiden in last…
 
En dan heb ik het nog even helemaal niet over mannen die menen dat zij vanuit hun vermeende superieure religie sowieso het recht hebben om zich, met name aan ongelovige westerse, vrouwen te vergrijpen.
 
De links-liberaal stemmers, waar een groot deel van deze hersenloze pubermeisjes in vermeende “goedheid” ongetwijfeld toe behoren, hebben het dus mede aan zichzelf te danken. Ze worden dus feitelijk slachtoffer van hun eigen stemgedrag… De ironie…

De verkrachting van liefde

De verkrachting van Liefde.

Eerst was er liefde. Mensen hielden van elkaar, stonden voor elkaar klaar, hadden iets voor elkaar over, zonder bijbedoeling, hadden elkaar lief. Liefde was iets tussen man en vrouw, werd bekrachtigd met het huwelijk en gezegend met kinderen. Agapè en Eros vloeiden vrijwel naadloos in elkaar over en mensen hadden de mogelijkheid om op beide gebieden boven zichzelf uit te stijgen. Liefde was iets moois, zoals het bedoeld was. Rein, heilig, waardevol, kwetsbaar, maar bijna het hoogst haalbare voor de mens.

Toen kwam de ‘seksuele revolutie’, en werd seks openbaar. De vermeende schaamte moest af worden geworden, iedereen deed ‘het’ met iedereen (en nog steeds krijgt elke vier minuten iemand in Nederland te horen dat hij het beter niet had kunnen doen omdat hij nu het volgende lid van het groeiende leger van SOA-slachtoffers is), partnerruil werd een tijdje populair, swingerparties, en allerlei vage experimenten. Blote borsten op TV, tijdens concerten, op het strand, nudisme kwam op, noem maar op.

Omdat “neuken” wel erg grof klonk, en men er voor zichzelf toch iets “eerbaars” van wilde maken, noemde men het “de liefde bedrijven”, overgenomen van het “making love” uit de V.S.
Maar… Liefde bedrijf je niet. Seks hoort een gevolg van liefde te zijn, laten we dat maar vrijen noemen en “neuken” gewoon seks. “Liefde bedrijven” is, tenzij het tussen man en vrouw gebeurd binnen de beslotenheid van het huwelijk, een slechte, hele slechte metafoor van “neuken”. “Making love” is mogelijk nog erger, want liefde maak je niet, liefde kies je voor als het vervolg op verliefdheid en dan is seks, vrijen, op zijn plaats.

Zoals een VWO-leraar het ooit tegen een klas van uitlegde: “Jullie zijn weer net dieren. Jullie vreten wat, zuipen wat, neuken wat en slapen wat. Meer inhoud heeft jullie leven niet meer”, toen hij het over de waarde van liefde had en zijn leerlingen steeds maar terugvielen op de betekenis die film en media er steeds weer aan plegen te geven.

In feite heeft hij gelijk. Voor iemand die in evolutie geloofd, zou de ‘seksuele revolutie’ een omslagpunt moeten zijn, waarbij de mens weer terug is gevallen tot het niveau van het gemiddelde dier. Met als grote verschil dat dieren alleen seks hebben voor de voortplanting en de mens het ook doet voor ‘de lol’, als afleiding, vlucht, stoerdoenerij.

Seks maakt meer kapot dan je lief is. Met name vrouwen geven bij wisselende contacten steeds meer van zichzelf weg, en dat kan er zelfs in resulteren dat ze helemaal niet meer echt van vrijen kunnen genieten, en geen orgasme meer kunnen krijgen.

De media en films hebben het constant over “liefde”, terwijl ze eigenlijk ordinaire seks bedoelen. Daarmee is de betekenis van het woord “liefde” compleet uitgehold tot een holle kreet en jongeren weten niet beter.

Ook wordt nog steeds het beeld gepromoot dat je zonder enig probleem met iedereen het nest in kunt duiken waardoor, ondanks de vele honderden miljoenen die de overheid verspild heeft aan het voorkomen van de gevolgen van deze verdorven levensstijl, er in Nederland elke vier minuten iemand te horen krijgt dat hij het volgende SOA-slachtoffer is. Dit alles met dank aan de uitholling van het begrip “liefde”.

Kijken we naar andere talen, dan zien we dat die meer woorden kennen voor liefde, waarvan “Agape” en “Eros” de belangrijkste zijn.
Agape is eigenlijk het enige van deze twee wat terecht met “liefde” is vertaald. Agape is de vorm van liefde die niet zichzelf, maar de behoeften ander zoekt. Liefde kijkt ten diepste altijd naar de behoefte van de ander en cijfert zichzelf weg.

Eros is de “liefde tussen de seksen”, oftewel: Vrijen. Hier komt ons woord “erotiek” vandaan, en behelst voornamelijk de lichamelijke liefde, vrijen dus. En dit woord is door media gekaapt en verkracht tot “neuken”.

Deze ontwikkeling heeft verregaande consequenties, want daarmee werd de weg opengesteld tot het benoemen van allerlei relatievormen tot “liefde”. In eerste instantie was daar de homoseksualiteit, maar recenter krijgen we te maken met pedoseksualiteit en doordat tegenwoordig dieren ook steeds meer menselijke eigenschappen krijgen toebedeeld, kunnen we er eigenlijk op wachten tot ook bestialiteit als relatievorm geaccepteerd moeten gaan worden als zijnde “natuurlijk”. En dat allemaal als gevolg van het uithollen van de betekenis van het woord “liefde”.

De hippies met hun “vrije liefde” hebben natuurlijk nooit stilgestaan bij deze consequenties, maar we zien het steeds weer: Als de mens gaat rommelen in God’s Scheppingsorde, dan is chaos, verdriet, pijn, onreinheid, ruzie, verzet, weerstand, opstand, het logische gevolg. In zijn trots geeft de mens dat niet toe, en gaat rustig door met de volgende stap.

Een paar jaar geleden heb ik de vraag al neergelegd wat er na homoseksualiteit zou komen: pedoseksualiteit of bestialiteit? Het lijkt er op dat pedoseksualiteit deze slag gaat winnen, zeker nu de EU zich er mee bemoeit en de Mohammed (die seks had met een negenjarige) geen pedofiel meer genoemd mag worden. Men beseft dus wel degelijk dat pedoseksualiteit niet oké is, maar kiest er weer voor om de consquenties weg te vegen, zodat de mens verder kan op zijn verderfelijke weg naar de ondergang.

De dagelijkse realiteit in Gaza

#Gaza wordt door sommige misleidde mensen nog steeds afgeschilderd als een concentratiekamp.
Behalve dat de vergelijking misselijkmakend is – deze mensen hebben blijkbaar geen enkel historisch besef over zowel concentratiekampen als #Gaza – is de realiteit compleet anders.
Hieronder een beeld wat je dus NIET in de media ziet. Dan twijfel je misschien nog, want tja, het bericht kan natuurlijk best propaganda zijn, en in een concentratiekamp zijn natuurlijk helemaal geen hotels, dus even checken op booking.com en ja hoor… meerdere hotels worden voor de opgegeven periode gevonden 😀
Conclusie: De dagelijkse realiteit in Gaza is heel anders dan wat de media ons willen laten geloven.

Nepnieuws in De Telegraaf!

Volgens De Telegraaf wordt de vernielde ster van Donald J. Trump niet hersteld…
 
Zelfs de NOS kon er gisteravond echter niet om heen dat de herstelwerkzaamheden al begonnen waren.
 
In het artikel verwijzen ze naar TMZ. Daar staat echter duidelijk dat de ster wel blijft, en dat hij hersteld wordt…
 
 
Dus De Telegraaf… dubbele leugen in één artikel. Kwaliteitsjournalistiek anno 2018!
 
Oftewel, gewoon #nepnieuws. Wie gaat De Telegraaf op zijn vingers tikken?
 
En voordat De Telegraaf het artikel verwijderd of aanpast nog even de volledige tekst:
 
“Volgens TMZ zorgt de vernieling van Donald Trumps ster voor spanning tussen voor- en tegenstanders van de president. Toch hebben de Amerikaanse autoriteiten besloten de ster niet te herstellen. Ze gaan ervan uit dat de plaquette toch weer opnieuw vernield zal worden.
 
Het verwijderen van de ster is volgens de politie ook geen optie en zou zelfs nóg meer problemen op kunnen leveren. Ze vermoeden dat het mensen zou aanmoedigen om sterren van andere beroemdheden waar ze iets tegen hebben kapot te maken.
 
In 2016 werd de ster van Donald Trump ook al verwoest”
 
En ook de The New York Times maakt er melding van dat de ster hersteld wordt. (https://www.nytimes.com/2018/07/25/arts/television/trump-star-destroyed-pickax.html)
 
Lijkt er op dat de wens de vader van de gedachte weer eens is bij De Telegraaf
 

De degradatie van “smart”

Het woord “smart” of “slim” wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. We hebben opeens “smartphones”, “slimme meters”, “slimme thermostaten”, “slimme koelkasten”, maar hoe “slim” is slim nog?

Doorgaan met het lezen van “De degradatie van “smart””

What I saw in Jerusalem

On May 13 an article with the above title was published on Al Jazeera by Showkat Shafi.

Reading the article I got more and more surprised, so I was motivated to react to the article.

Doorgaan met het lezen van “What I saw in Jerusalem”

Aantal geregistreerde misdrijven sins 2002 sterk gedaald

Dat is niet zo verbazingwekkend, en de werkelijke reden komt ook duidelijk naar voren in de reacties onder het artikel.

Mensen doen eenvoudigweg geen aangifte meer omdat de politie er toch niets mee doet. Niets doe, is dus de ideale manier gebleken om de geregistreerde misdaad omlaag te krijgen. Makkelijker, veiliger en goedkoper dan politiewerk doen.

De mankracht die vervolgens over is, kunnen we inzetten voor activiteiten die snel geld opleveren, controles langs de weg, voertuigcontroles, (parkeer)boetes uitdelen, of die noodzakelijk zijn, zoals met 20 auto’s achter een eenvoudig ongeluk gaan staan om het achterkomende verkeer te waarschuwen, administratieve taken, rondhangen bij festivals en voetbalwedstrijden, mensen in nood helpen, of regelen dat de brandweer of ambulance komt om het echte werk uit te voeren.

Als ik vandaag zo links en rechts wat mensen om me heen spreek, dan is de teneur hetzelfde: De politie doet toch niets voor je, dus waarom zou je nog aangifte doen?

Ik zal niet alle verhalen die ik gehoord heb hier op gaan schrijven, maar een paar wil ik u niet onthouden.

Van een vriend werd een boot met trailer gestolen. Hij deed aangifte, omdat zijn verzekering dat eiste, en kreeg keurig zijn schade uitgekeerd en kocht een nieuwe boot. Een jaar later zag hij op een bekende veilingsite zijn eigen boot, inclusief trailer te koop aangeboden staan, dus hij met de advertentie naar de politie. Op basis van het adres was de agent al snel klaar. Die mensen zijn veel te gevaarlijk om naar toe te gaan, u heeft een nieuwe boot, dus waar maakt u zich druk om?

Mijn vriend ontplofte op het politiebureau. Wat is dit voor mentaliteit? Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Betaal ik hier zo veel belasting voor?

Uiteindelijk heeft hij op het politiebureau het nummer gebeld om een afspraak voor bezichtiging te maken en kreeg hij na dagen dreigen de politie zo ver dat ze mee gingen. Uiteindelijk had hij zonder al te veel problemen zijn oude boot terug, en die heeft hij bij de verzekering ingeleverd, zodat zij hem konden verkopen.

Een ander geval is een gestolen fiets. Een paar dagen na de aangifte komt de eigenaar zijn fiets tegen, met een ander er op. Hij is diegene gevolgd en de rit eindigde in een tuin vol fietsen. Hij is om de hoek gaan staan en heeft de politie gebeld. De reactie was verbijsterend, want “misschien had die jongen de fiets wel te goeder trouw gekocht, dus dan kunnen wij er toch niets mee.

Uiteindelijk is hij zelf de tuin maar in gewandeld en heeft zijn fiets weer mee genomen…

Een dure fiets kopen doet hij niet meer, en aangifte al helemaal niet meer.

En zo kan ik als eenvoudig privépersoon meer dan 10 waargebeurde verhalen opschrijven.

En het CBS vindt het dan nog gek dat de “geregistreerde criminaliteit” daalt?

Laat me niet lachen!!

 

https://www.nu.nl/binnenland/5253464/aantal-geregistreerde-misdrijven-sinds-2002-sterk-gedaald.html

Franse kritiek op Trump om nadoen aanslag Bataclan tijdens toespraak

Helaas ben ik iets te laat met reageren. In de eerste editie van dit artikel stond namelijk dat heel Frankrijk boos zou zijn, maar dat is natuurlijk klinkklare onzin.

Fransen met wat meer realiteitszin dan de linkse regering, zullen beseffen dat Trump gelijk heeft, en dat hij precies nadeed wat er daadwerkelijk gebeurde. Misschien wat theatraal, maar het blijft een Amerikaan, dus daar moet je maar doorheen kijken.

Feit is, en blijft, dat de terroristen door het lakse Franse beleid, alle tijd hadden om rustig hun gang te gaan, en dat een wapenbezitter wel degelijk in had kunnen grijpen en zo in ieder geval het aantal dodelijke slachtoffers had kunnen verkleinen.

90 mensen zijn omgebracht. NEGENTIG!! Een schandalig aantal, wat te voorkomen was geweest door burgers in de gelegenheid te stellen zichzelf te beschermen door wapenbezit toe te staan.

De Franse regering, met Hollande op kop, heeft onschuldig bloed aan haar handen, door haar burgers de mogelijkheid te ontnemen om zichzelf te verdedigen!

En in Engeland hetzelfde…

Engelse politie-agenten zijn in veel gevallen zelfs ongewapend. En Engeland toont ook Trumps gelijk aan. Het bezit van vuurwapens is helemaal geen voorwaarde voor aanslagen (die we ook al met bommen, auto’s, vrachtwagens en messen hebben gezien), noch is strikte wapenwetgeving (Nederland) garantie dat het niet zal gebeuren.

Iemand die zoiets wil doen, zal altijd de mogelijkheid vinden om het te doen. Auto’s verbieden wordt lastig, keukenmessen ook. Zakmessen hetzelfde, of wat dacht u van touw? Visdraad? Stenen? Stoeptegels?

Zo maar een paar willekeurige dodelijke wapens waarmee je in korte tijd een aanzienlijk aantal mensen mee om het leven kunt brengen.

De linkse roep om strikte wapenwetgeving is niet meer dan symboolpolitiek met een heel gevaarlijke kant: Als de overheid straks de enige is die nog wapens heeft, wie kan dan nog tegen de overheid in gaan? De doodstraf voor onwelgevallige gedachten komt zo wel erg dichtbij.

De linkse slavendrijvers kunnen niet om gaan met vrijheid, maar is dat een reden om die beperkingen dan ook aan anderen op te leggen? Werk aan je gebrek zou ik zeggen, daar kun je zelf alleen maar van groeien!

Dit artikel is een reactie op dit artikel in nu.nl.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑