Zoeken

John denkt …

Gedachten en meningen

Nepnieuws in De Telegraaf!

Volgens De Telegraaf wordt de vernielde ster van Donald J. Trump niet hersteld…
 
Zelfs de NOS kon er gisteravond echter niet om heen dat de herstelwerkzaamheden al begonnen waren.
 
In het artikel verwijzen ze naar TMZ. Daar staat echter duidelijk dat de ster wel blijft, en dat hij hersteld wordt…
 
 
Dus De Telegraaf… dubbele leugen in één artikel. Kwaliteitsjournalistiek anno 2018!
 
Oftewel, gewoon #nepnieuws. Wie gaat De Telegraaf op zijn vingers tikken?
 
En voordat De Telegraaf het artikel verwijderd of aanpast nog even de volledige tekst:
 
“Volgens TMZ zorgt de vernieling van Donald Trumps ster voor spanning tussen voor- en tegenstanders van de president. Toch hebben de Amerikaanse autoriteiten besloten de ster niet te herstellen. Ze gaan ervan uit dat de plaquette toch weer opnieuw vernield zal worden.
 
Het verwijderen van de ster is volgens de politie ook geen optie en zou zelfs nóg meer problemen op kunnen leveren. Ze vermoeden dat het mensen zou aanmoedigen om sterren van andere beroemdheden waar ze iets tegen hebben kapot te maken.
 
In 2016 werd de ster van Donald Trump ook al verwoest”
 
En ook de The New York Times maakt er melding van dat de ster hersteld wordt. (https://www.nytimes.com/2018/07/25/arts/television/trump-star-destroyed-pickax.html)
 
Lijkt er op dat de wens de vader van de gedachte weer eens is bij De Telegraaf
 
Advertenties

De degradatie van “smart”

Het woord “smart” of “slim” wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. We hebben opeens “smartphones”, “slimme meters”, “slimme thermostaten”, “slimme koelkasten”, maar hoe “slim” is slim nog?

Continue reading “De degradatie van “smart””

What I saw in Jerusalem

On May 13 an article with the above title was published on Al Jazeera by Showkat Shafi.

Reading the article I got more and more surprised, so I was motivated to react to the article.

Continue reading “What I saw in Jerusalem”

Aantal geregistreerde misdrijven sins 2002 sterk gedaald

Dat is niet zo verbazingwekkend, en de werkelijke reden komt ook duidelijk naar voren in de reacties onder het artikel.

Mensen doen eenvoudigweg geen aangifte meer omdat de politie er toch niets mee doet. Niets doe, is dus de ideale manier gebleken om de geregistreerde misdaad omlaag te krijgen. Makkelijker, veiliger en goedkoper dan politiewerk doen.

De mankracht die vervolgens over is, kunnen we inzetten voor activiteiten die snel geld opleveren, controles langs de weg, voertuigcontroles, (parkeer)boetes uitdelen, of die noodzakelijk zijn, zoals met 20 auto’s achter een eenvoudig ongeluk gaan staan om het achterkomende verkeer te waarschuwen, administratieve taken, rondhangen bij festivals en voetbalwedstrijden, mensen in nood helpen, of regelen dat de brandweer of ambulance komt om het echte werk uit te voeren.

Als ik vandaag zo links en rechts wat mensen om me heen spreek, dan is de teneur hetzelfde: De politie doet toch niets voor je, dus waarom zou je nog aangifte doen?

Ik zal niet alle verhalen die ik gehoord heb hier op gaan schrijven, maar een paar wil ik u niet onthouden.

Van een vriend werd een boot met trailer gestolen. Hij deed aangifte, omdat zijn verzekering dat eiste, en kreeg keurig zijn schade uitgekeerd en kocht een nieuwe boot. Een jaar later zag hij op een bekende veilingsite zijn eigen boot, inclusief trailer te koop aangeboden staan, dus hij met de advertentie naar de politie. Op basis van het adres was de agent al snel klaar. Die mensen zijn veel te gevaarlijk om naar toe te gaan, u heeft een nieuwe boot, dus waar maakt u zich druk om?

Mijn vriend ontplofte op het politiebureau. Wat is dit voor mentaliteit? Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Betaal ik hier zo veel belasting voor?

Uiteindelijk heeft hij op het politiebureau het nummer gebeld om een afspraak voor bezichtiging te maken en kreeg hij na dagen dreigen de politie zo ver dat ze mee gingen. Uiteindelijk had hij zonder al te veel problemen zijn oude boot terug, en die heeft hij bij de verzekering ingeleverd, zodat zij hem konden verkopen.

Een ander geval is een gestolen fiets. Een paar dagen na de aangifte komt de eigenaar zijn fiets tegen, met een ander er op. Hij is diegene gevolgd en de rit eindigde in een tuin vol fietsen. Hij is om de hoek gaan staan en heeft de politie gebeld. De reactie was verbijsterend, want “misschien had die jongen de fiets wel te goeder trouw gekocht, dus dan kunnen wij er toch niets mee.

Uiteindelijk is hij zelf de tuin maar in gewandeld en heeft zijn fiets weer mee genomen…

Een dure fiets kopen doet hij niet meer, en aangifte al helemaal niet meer.

En zo kan ik als eenvoudig privépersoon meer dan 10 waargebeurde verhalen opschrijven.

En het CBS vindt het dan nog gek dat de “geregistreerde criminaliteit” daalt?

Laat me niet lachen!!

 

https://www.nu.nl/binnenland/5253464/aantal-geregistreerde-misdrijven-sinds-2002-sterk-gedaald.html

Franse kritiek op Trump om nadoen aanslag Bataclan tijdens toespraak

Helaas ben ik iets te laat met reageren. In de eerste editie van dit artikel stond namelijk dat heel Frankrijk boos zou zijn, maar dat is natuurlijk klinkklare onzin.

Fransen met wat meer realiteitszin dan de linkse regering, zullen beseffen dat Trump gelijk heeft, en dat hij precies nadeed wat er daadwerkelijk gebeurde. Misschien wat theatraal, maar het blijft een Amerikaan, dus daar moet je maar doorheen kijken.

Feit is, en blijft, dat de terroristen door het lakse Franse beleid, alle tijd hadden om rustig hun gang te gaan, en dat een wapenbezitter wel degelijk in had kunnen grijpen en zo in ieder geval het aantal dodelijke slachtoffers had kunnen verkleinen.

90 mensen zijn omgebracht. NEGENTIG!! Een schandalig aantal, wat te voorkomen was geweest door burgers in de gelegenheid te stellen zichzelf te beschermen door wapenbezit toe te staan.

De Franse regering, met Hollande op kop, heeft onschuldig bloed aan haar handen, door haar burgers de mogelijkheid te ontnemen om zichzelf te verdedigen!

En in Engeland hetzelfde…

Engelse politie-agenten zijn in veel gevallen zelfs ongewapend. En Engeland toont ook Trumps gelijk aan. Het bezit van vuurwapens is helemaal geen voorwaarde voor aanslagen (die we ook al met bommen, auto’s, vrachtwagens en messen hebben gezien), noch is strikte wapenwetgeving (Nederland) garantie dat het niet zal gebeuren.

Iemand die zoiets wil doen, zal altijd de mogelijkheid vinden om het te doen. Auto’s verbieden wordt lastig, keukenmessen ook. Zakmessen hetzelfde, of wat dacht u van touw? Visdraad? Stenen? Stoeptegels?

Zo maar een paar willekeurige dodelijke wapens waarmee je in korte tijd een aanzienlijk aantal mensen mee om het leven kunt brengen.

De linkse roep om strikte wapenwetgeving is niet meer dan symboolpolitiek met een heel gevaarlijke kant: Als de overheid straks de enige is die nog wapens heeft, wie kan dan nog tegen de overheid in gaan? De doodstraf voor onwelgevallige gedachten komt zo wel erg dichtbij.

De linkse slavendrijvers kunnen niet om gaan met vrijheid, maar is dat een reden om die beperkingen dan ook aan anderen op te leggen? Werk aan je gebrek zou ik zeggen, daar kun je zelf alleen maar van groeien!

Dit artikel is een reactie op dit artikel in nu.nl.

De Ringmens

Een begrip waar nog weleens wat vragen over zijn, maar wat is nou eigenlijk De Ringmens.

Een noot vooraf. Ik schrijf “ring” bewust met een kleine letter “r” om verwarring met de legendarische Ring, de Nürnburg Ring, te vermijden. De Ring was (en is) een Ring waar men respect voor kan hebben, die bij velen angst inboezemt, maar waar men zichzelf wel kan overwinnen en grenzen kan verleggen. Kortom, een complete tegenstelling met de Amsterdamse ring.

De Ringmens is een persoon die zich binnen het reservaat van de Amsterdamse ring bevindt, en in de waan leeft dat dat de hele wereld betreft. Elk geluid van buiten de ring wordt op voorhand afgewezen als zijnde “boers”, “provinciaals”, “wereldvreemd”, “achterlijk”, “achterhaald”, en vooral “onwenselijk”. Ondanks het feit dat het aantal mensen binnen de ring procentueel gezien belachelijk laag is, ten opzichte van de rest van de wereld. Democratie is binnen de ring dan ook een vreemd verschijnsel, politiek correctivisme viert hoogtij en men is bang een andere mening te hebben, want dat betekent uitstoting uit het reservaat, in feite een soort westerse fatwa.

Binnen de ring meent men de wijsheid in pacht te hebben en veronderstelt men dat de hele wereld in knieval voor hen neer zal buigen vanwege hun vermeende “verlichte” en “intellectuele” inzichten. Vanwege de druk om maar politiek correct te blijven is zelf denken echter een uitzonderlijk verschijnsel (en meestal het begin van het einde van het verblijf binnen de ring), en het verkrijgen van eigen inzichten is een bedreiging voor de groep. Andersdenkenden wordt niet naar geluisterd, maar men vertoont en masse een gedrag vergelijkbaar met een kleuter die als hij iets niet wil horen zijn vingers in zijn oren stopt, gaat stampvoeten en heel hard gaat schreeuwen om de ongewenste boodschap maar buiten te houden.

De opinie en mening van de groep wordt bepaald door een klein groepje “goeroes”, die meestal amper het intellectuele niveau van een 2e klasser VWO hebben, maar bijvoorbeeld wel avond aan avond schreeuwend ergens op een podium staan en vooral schoppen en schelden tegen alles wat hun leven in het reservaat kan bedreigen.

De Ringmens is links georiënteerd, rechts is standaard verwerpelijk. Dat de historie iets anders uitwijst wordt uiteraard genegeerd. De gemiddelde Ringmens is zich bijvoorbeeld niet bewust van het feit dat de Ku Klux Klan voort is gekomen uit de linkse Democratic Party.

De Ringmens is voorstander van euthanasie, abortus en de mogelijkheid tot zelfdoding, uitzonderingen daargelaten, maar ondanks deze moorddadige instelling voelt men zich moreel hoog verheven boven de rest van de wereld. Men is ook voorstander van transgenderisme, transseksualiteit, homoseksualiteit, etc, etc, ondanks het feit dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat onder deze groepen het aantal zelfmoorden bijvoorbeeld significant hoger ligt dan onder andere groepen.

Het zoeken naar en zich inspannen voor echte oplossingen is echter teveel inspanning, want dan kan men ’s avonds niet meer naar de kroeg om zich vol te laten lopen om te luisteren naar de leeghoofdige goeroe die voor de zoveelste keer hetzelfde riedeltje afdraait. De rest van Nederland wordt één avond per jaar, Oudejaarsavond, met dergelijke goeroes belast en de afkeuring en het besef dat het toch elk jaar hetzelfde is, neemt buiten het ringreservaat jaarlijks toe.

Dat de Ringmens dat niet beseft is typerend voor zijn intellectuele vermogens.

Scheiding, ongehuwd samenwonen (het gebrek aan het durven nemen van verantwoording), vrije seks (ondanks het risico op de verspreiding van SOA’s, en de wetenschappelijke feiten dat met name vrouwen hier grote psyschologische hinder in hun relationele ontwikkeling van ondervinden), vindt de Ringmens allemaal horen bij zijn zelfbeschikkingsrecht, ongeacht de consequenties voor anderen en de samenleving als geheel. Het eigen individu staat centraal en de “collateral damage” voor de samenleving is jammer voor die samenleving en dat mag de wetgever weer op zien te lossen.

Uiteraard heeft iedereen een vrije keuze, maar vrouwen moeten werken. Dat kinderen daar de dupe van zijn, ach…
De “vrije keuze” is in de praktijk een vermeende vrije keuze, want de keuzevrijheid wordt beperkt tot hetgeen binnen het politiek correcte kader past, en dan blijft er in de praktijk niet veel keuzevrijheid over.

Kortom, de Ringmens is een mens wiens leven beperkt wordt door de geografische grenzen van de ring. Feitelijk is men “In de ban van de ring”. En mentaal zijn de beperkingen hetgeen wat binnen het politiek correcte valt.

In de praktijk dus een leven met enorme beperkingen, wat men probeert aan anderen op te dringen als een leven in ultieme vrijheid.

Pechtold komt er mee weg

Waar Wilders vervolgd wordt voor het stellen van een vraag, komt Pechtold weg met het beledigen van Russen.

https://www.nu.nl/politiek/5206151/beoordeelt-uitspraak-pechtold-russen-als-niet-strafbaar.html?redirect=1

Maar ach, “het zijn maar Russen” zal men denken, en het zal de liberalen nog steeds niet lekker zitten dat Rutte de kamer bijna uit werd geknikkerd toen hij over het Russische homostandpunt begon.

Maar wie weet… het zou natuurlijk zo maar kunnen dat Pechtold nog nooit een Rus heeft ontmoet, en dan is zijn uitspraak gewoon de waarheid.

Te controleren zal lastig zijn, want liegen is voor het liberale deel der mensheid over het algemeen ook niet echt een bezwaar.

Maar krom blijft het wel om deze politieke willekeur van het OM te zien.

Protectionisme slecht?

De handelsbelemmeringen die President Trump in zou willen voeren, zijn de importheffingen. Als die slecht zouden zijn voor onze economie, waarom geeft ons land dan het goede voorbeeld door zelf voorop te lopen met dit soort heffingen?

Continue reading “Protectionisme slecht?”

De onmenselijke fiscus

Met het toenemen van de bureaucratie neemt ook de onmenselijkheid in de samenleving weer toe. Allerlei mensen zonder enige ruggengraat voelen zich opeens heel wat, want ze kunnen zich achter “de regeltjes” verschuilen.

Continue reading “De onmenselijke fiscus”

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑